maandag 24 juli 2017

AOW-leeftijdskramp door CPB

Over de kosten van de AOW in 2060 heb ik afgelopen voorjaar flink wat buikkrampen gehad. Samen met David Hollanders had ik laten zien dat het CPB stelselmatig de toekomstige AOW-uitgaven overschat, omdat het CPB aanneemt dat de AOW-uitkering net zo hard of zelfs harder stijgt dan de verdiende lonen. Dat is de afgelopen 30 tot 40 jaar niet het geval geweest en als dat de komende 40 jaar ook niet het geval is, zullen de AOW-uitgaven veel lager zijn dan het CPB heeft uitgerekend: de AOW-uitgaven zullen dan een steeds kleiner deel van het nationaal inkomen in beslag nemen. Deze berekeningen hadden we gedaan voor de politieke partij 50PLUS die deze berekeningen als ‘bewijs’ gebruikten dat de AOW-leeftijd op 65 jaar zou kunnen worden gezet zonder dat dit tot een ‘onbetaalbare’ AOW zou leiden. Mijn verwachting was dat journalisten uit onze berekeningen zouden afleiden dat het CPB overdreven negatieve ‘voorspellingen’ over de kosten van de AOW had gemaakt. Helaas, journalisten waren er vrij algemeen op uit om de leider van 50PLUS, Henk Krol, een hak te zetten. Ze maakten van onze berekeningen dat 50PLUS de AOW-uitkering niet meer de loonstijging wilden laten volgen, of nog erger, dat de AOW-uitkering verlaagd zou worden de komende 40 jaar. Dat de berekeningen van het CPB niet deugden, werd verzwegen, terwijl dat wat mij betreft de boodschap was, want er was meer, want behalve dat het CPB de AOW-uitkering te hoog inschatte, ging ze ook uit van de veronderstelling dat bij een verhoging van de AOW-leeftijd ouderen makkelijker aan een baan zouden kunnen komen. Ook dat is een vrij zonderlinge aanname die op geen enkele wijze door de feitelijke ontwikkeling wordt gestaafd (wordt vervolgd).

Geen opmerkingen:

Een reactie posten