dinsdag 25 juli 2017

AOW-leeftijdskramp door CPB II

We zagen dat het CPB aanneemt dat ouderen bij een verhoging van de AOW-leeftijd makkelijker aan een baan zouden kunnen komen. Ouderen worden echter sinds de verhoging van de AOW-leeftijd in 2012 relatief veelvuldig op straat gezet en anders komen ze wel in een arbeidsongeschiktheidsregeling. Voor werkloze ouderen is het vrijwel onmogelijk een baan te vinden. Het CPB sluit zijn ogen er voor, want het gelooft blind dat prijsveranderingen evenwicht brengen als er iets verandert op de markt. Dus het CPB neemt aan dat als meer mensen een baan zoeken, en de vraag naar arbeid niet verandert, de lonen zullen gaan dalen om evenwicht te krijgen op de arbeidsmarkt. Werkgevers zullen dan meer mensen aannemen en iedereen die een baan wil, krijgt een baan. Als dus de AOW-leeftijd wordt verhoogd, zodat meer (oudere) mensen moeten (blijven) werken, zullen al die extra oudere werknemers gewoon aan het werk blijven of komen. Met een lager loon, dat wel, maar dat is de markt. Het is overigens niet duidelijk of het CPB dit een feitelijke, dan wel een wenselijke ontwikkeling vindt. De directeur van het CPB heeft er namelijk eerder voor gepleit de WW-uitkering te verlagen, zodat ook het loon voor ouderen kan dalen (want een ‘hoge’ WW-uitkering is een rem op loondaling). Zij vindt het dus wenselijk dat het loon gaat dalen. Is er een aanwijzing dat bij lagere lonen voor ouderen, zij minder snel ontslagen worden en eerder een baan vinden? Niet dat ik weet: er zijn al diverse subsidieregelingen in het leven geroepen voor werkgevers die ouderen in dienst willen nemen. Het blijkt niet erg te helpen: werkgevers willen ouderen helemaal niet in dienst nemen. Het lijkt er eerder op dat in plaats van meer werkgelegenheid een verhoging van de AOW-leeftijd tot minder werkgelegenheid voor ouderen leidt. (wordt vervolgd).

Geen opmerkingen:

Een reactie posten